MAP OF SEMBILAN ISLAND

 

Pulau Sembilan consists of 9 small islands namely Pulau Agas, Pulau Payong, Pulau Nipis, Pulau Rumbia, Pulau Lalang, Pulau Buluh, Pulau Saga, Pulau Batu Hitam and Pulau Batu Putih.  They are about 10 nautical miles from Pangkor island.