CAJ & BAYARAN

ENAKMEN PERBADANAN TAMAN NEGERI PERAK 2001 TAMAN NEGERI ROYAL BELUM (FI DAN CAJ) (PINDAAN) 2012

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 11 (g) dan 20(2) Enakmen Perbadanan Taman Negeri Perak 2001 [En. Pk. Bil. 10 tahun 2001], Perbadanan dengan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri mengenakan kutipan caj dan bayaran bagi urusan kemasukkan dan penggunaan kemudahan di Taman Negeri Royal Belum seperti Jadual

BIL. JADUAL CAJ & BAYARAN
1. Yuran pendaftaran tahunan untuk pemandu pelancong RM 80.00 / tahun
2. Permit kemasukan:
(a) warganegara RM 10.00 / orang
(b) bukan warganegara RM 20.00 / orang
(c) kontraktor:-
(i) dengan nilai sebutharga / tender RM 50,000.00 dan ke bawah RM 100.00 / orang
(ii) dengan nilai sebutharga / tender RM 51,000.00 hingga RM 100,000.00 RM 150.00 / orang
(iii) dengan nilai sebutharga / tender RM 101,000.00 hingga RM 300,000.00 RM 200.00 / orang
(iv) dengan nilai sebutharga / tender RM 301,000.00 hingga RM 1,000,000.00 RM 300.00 / orang
(v) dengan nilai sebutharga / tender RM 1,101,000.00 hingga RM 3,000,000.00 RM 500.00 / orang
(vi) dengan nilai sebutharga / tender RM 3,001,000.00 dan ke atas RM 1000.00 / orang
3. Joran           RM 5.00 / unit
4. Sijil Taman Negeri Royal Belum      RM 10.00 / unit
5. Penggunaan tapak di kawasan Taman Negeri Perak (tapak yang dibenarkan sahaja)        RM 2.00 / orang / hari
6. Penggambaran filem / dokumentari       RM 1,000.00 / hari
7. Penggunaan khidmat renjer/kakitangan Perbadanan Taman Negeri Perak RM 80.00 / orang/ hari
8. Minyak bot (pergi/balik):
(a) daripada Jeti Awam ke Kem Pelancongan Sg.Kejar, Kem Pelancongan Sg.Tiang - Sg.Ruok - Sg.Ruok - Kem Pelancongan Sg.Papan RM 300.00 /bot
(b) dari Jeti Awam ke Kem Pelancongan Sg.Tiang - Sg.Ruok - Kem Pelancongan Sg.Papan RM 200.00 /bot
(c) dari Jeti Awam ke Kem Pelancongan Sg.Kenarong - Kem Pelancongan Sg.Tiang - Sg.Ruok - Sg.Papan RM 250.00 /bot
(d) dari Jeti Awam ke Sg.Ruok - Kem Pelancongan Sg.Papan RM 150.00 /bot
9.  Bot Perbadanan Taman Negeri Perak RM 200.00 /hari
10. Kemasukkan ke Kem Pelancongan   RM 5.00 /orang / hari
11. Penggunaan dapur awam dan meja BBQ (Kem Pelancongan Sg.Kejar/Sg.Tiang/Sg.Papan)     RM 50.00/unit /malam
12. Tapak Perkhemahan:  
(a)Tapak Perkhemahan Sg Semelians   RM 5.00 / orang / hari
(b)Tapak Perkhemahan Sg.Kejar / Sg.Tiang / Sg.Papan    RM 20.00 / unit / malam
13. Rumah  Tetamu  (Kem Pelancongan SG.Kejar) RM 90.00 / unit / malam
14. Cradle Station (Kem Pelancongan Sg.Kejar) RM 10.00 / orang / malam
15. Chalet (Kem Pelancongan Sg.Tiang) RM90.00 / unit / malam
16. Chalet 'A' Shape (Kem Pelancongan Sg.Tiang) RM30.00 / unit / malam  
17. Wakaf (Kem Pelancongan Sg.Tiang) RM20.00 / unit / malam
18.

Dorm (Kem Pelancongan Sg.Papan) RM120.00/unit
19. Peti Sejuk (Kem Pelancongan Sg.Kejar/Sg.Tiang/Sg.Papan) RM10.00 /unit/malam    
20. Generator (elektrik)(Kem Pelancongan Sg.Kejar/Sg.Tiang/Sg.Papan)
(a) penggunaan malam (7.00 malam - 7.00 pagi) RM100.00/unit/malam
(b) penggunaan siang RM50.00/kem/hari
21. Kemudahan Kem:
(a)Kem Pelancongan Sg.Kejar RM750.00/malam
(b)Kem Pelancongan Sg.Tiang RM900.00/malam
(c)Kem Pelancongan Sg.Kenarong/td> RM500.00/malam
(d)Kem Pelancongan Sg.Papan RM400.00/malam
22. Permit Konservasi Taman Negeri Royal Belum RM5.00 / orang
23. Fotografi RM5.00 / orang
24. Penyewaan ruang di Laman Web Perbadanan Taman Negeri Perak    RM 1000.00 / tahun
25. Royal Belum State Park Guide Book RM 10.00 / buku
26. Penggunaan Logo (Logo Perbadanan Taman Negeri Perak/Negeri Royal Belum/Taman Negeri Pulau Sembilan RM 500.00 /tahun
27. Fi konservasi untuk rumah bot RM 50.00 /rumah bot/trip
28. Permit penyelidikan (untuk tempoh 12 bulan)
(a) Penyelidikan tempatan RM100.00 /kajian
(b)Penyelidikan luar Negara RM200.00 /kajian