VISI & MISI
VISI

Menjadi sebuah organisasi yang berkemampuan tinggi di dalam mengekal dan mengurus kepelbagaian ekosistem ke arah keharmonian bersama.
MISI

Bergerak ke arah positif (cekap dan berkesan) di dalam pengurusan secara berkekalan terhadap kepelbagaian ekosistem Taman Negeri
 
Penubuhan Taman Negeri adalah bermaksud seperti berikut (objektif);

Bagi memelihara dan memperlindungi flora dan fauna serta benda-benda yang mempunyai kepentingan dari segi penyelidikan kajibumi, sejarah, etnobotani dan lain-lain yang berkepentingan dari segi sains dan pelancongan di kawasan yang telah diwartakan sebagai Taman Negeri.
Dengan terpeliharanya maka dapat dimanfaatkan bagi tujuan memajukan pendidikan, kesihatan, nilai estetik dan rekreasi untuk orang ramai.