PENGENALAN
PENUBUHAN PERBADANAN TAMAN NEGERI PERAK

Perbadanan Taman Negeri Perak ditubuhkan selaras dengan tertubuhnya Enekmen Perbadanan Taman Negeri Perak 2001 (Sek 6)
Perbadanan Taman Negeri Perak adalah merupakan badan berkanun Kerajaan Negeri Perak.
Ditubuhkan atas inisiatif kerajaan negeri untuk melindungi khazanah alam semulajadi yang masih terpelihara.
Mula beroperasi sebagai perbadanan pada 1 Januari 2004, dengan seorang anggota iaitu pengurus besar.