FUNGSI & KONSEP
Fungsi Perbadanan Taman Negeri adalah seperti berikut;
Mewujudkan taman-taman semulajadi yang berpotensi sebagai Taman Negeri dan memaksimakan faedah daripadanya untuk melindungi spesies fauna dan flora terutama yang terancam.
Sebagai penasihat kepada Pihak Berkuasa Negeri dalam perkara berhubung pemeliharaan, penggunaan, pengawalan, pengurusan dan kemajuan taman-taman negeri.
Memulakan, menyelaras dan mengawal selia aktiviti-aktiviti yang ditubuhkan di bawah Enekmen Perbadanan Taman Negeri Perak.
Menjaga dan memelihara alam semulajadi mengikut piawaian antarabangsa.
   
Konsep Pembangunan adalah seperti berikut;
Menyediakan prasarana bagi aktiviti eko-pelancongan, penyelidikan dan rekreasi yang berbentuk low impact dan mesra alam.
Mewujudkan aktiviti pendidikan serta latihan yang menjurus ke arah konservasi.
Menjadikan kawasan Taman Negeri Royal Belum sebagai salah satu kawasan pemuliharaan kepelbagaian biologi.
Mewujudkan pusat penyelidikan & pembangunan flora & fauna bagi kegunaan penyelidik dari dalam dan luar negara.